Working...
Welcome to Nucleus Catalog.
My Lightbox
Item ID: exh43374b_tgl   Source ID: 2

Description: Imaheng medikal nagpapakita ng pagdaloy ng dugo sa mga bato na may mga tanda para sa renal cortex, arterya ng bato, renal vein, inferior vena cava, ureter at abdominal aorta.

X

Imaheng medikal nagpapakita ng pagdaloy ng dugo sa mga bato na may mga tanda para sa renal cortex, arterya ng bato, renal vein, inferior vena cava, ureter at abdominal aorta.

Max Image Size: 2676 pixels wide by 1794 pixels high
Anatomiya ng Renal System: Mga Bato at Ugat


 
Recent Comments
 

No comments have been posted.


 
Post a Comment