Working...
Welcome to Nucleus Catalog.
My Lightbox
Item ID: exhR0079_tgl   Source ID: 2

Description: Ang imaheng medikal ay nagpapakita ng puso, mga arterya, vein at malalaking ugat na may tanda para sa mga ventricle, atria at mga balbula.

X

Ang imaheng medikal ay nagpapakita ng puso, mga arterya, vein at malalaking ugat na may tanda para sa mga ventricle, atria at mga balbula.

Max Image Size: 2712 pixels wide by 1851 pixels high
Anatomiya ng Puso


 
Recent Comments
 

No comments have been posted.


 
Post a Comment