Working...
Welcome to Nucleus Catalog.
My Lightbox
Item ID: exhR0064_tgl   Source ID: 2

Description: Mga imaheng medikal nagpapakita ng mga pananaw mula sa harapan at likod ng muscular system, na may mga tanda para sa mga sumusunod na mga kalamnan: frontalis, orbicularis oculi, orbicularis oris, sternocleidomastoid, pectoralis major, biceps, vastus lateralis, rectus femoris, vastus medialis, deltoid, external abdominal oblique, occipitalis, trapezius, triceps, latissimus dorsi, gluteus maximus, biceps femoris, gastrocnemius at soleus.

X

Mga imaheng medikal nagpapakita ng mga pananaw mula sa harapan at likod ng muscular system, na may mga tanda para sa mga sumusunod na mga kalamnan: frontalis, orbicularis oculi, orbicularis oris, sternocleidomastoid, pectoralis major, biceps, vastus lateralis, rectus femoris, vastus medialis, deltoid, external abdominal oblique, occipitalis, trapezius, triceps, latissimus dorsi, gluteus maximus, biceps femoris, gastrocnemius at soleus.

Max Image Size: 2692 pixels wide by 1806 pixels high
Anatomiya ng Muscular System


 
Recent Comments
 

No comments have been posted.


 
Post a Comment