Working...
Welcome to Nucleus Catalog.
My Lightbox
Item ID: exhR0011_tgl   Source ID: 2

Description: Imaheng medikal na nagpapakita ng mga organ ng digestion kasama ang loob ng bibig, dila, lalaugan, tiyan, duodenum, atay, maliit na bituka, malaking bituka at tumbong.

X

Imaheng medikal na nagpapakita ng mga organ ng digestion kasama ang loob ng bibig, dila, lalaugan, tiyan, duodenum, atay, maliit na bituka, malaking bituka at tumbong.

Max Image Size: 1969 pixels wide by 2516 pixels high
Anatomiya ng mga Organ ng Digestive System


 
Recent Comments
 

No comments have been posted.


 
Post a Comment