Working...
Welcome to Nucleus Catalog.
My Lightbox
Item ID: exhR0004_tgl   Source ID: 2

Description: Ang imaheng medikal ay nagpapakita ng anatomiya ng brachial plexus at mga ugat ng nerbiyos ng C5, C6, C7, C8 at T1.

X

Ang imaheng medikal ay nagpapakita ng anatomiya ng brachial plexus at mga ugat ng nerbiyos ng C5, C6, C7, C8 at T1.

Max Image Size: 2001 pixels wide by 2556 pixels high
Anatomiya ng Brachial Plexus


 
Recent Comments
 

No comments have been posted.


 
Post a Comment