Working...
Welcome to Nucleus Catalog.
My Lightbox
Item ID: exh5536_tgl   Source ID: 2

Description: Imaheng medikal na nagpapakita ng mga nerbiyos ng brachial plexus sa sanggol na may C5, C6, C7, C8 at T1. Nagpapakita rin ng mga rehiyon ng balikat, mga braso at itaas na bahagi ng katawan na apektado ng pinsala sa mga ugat ng nerbiyos sa isang pinsala habang nanganganak dahil sa shoulder dystocia.

X

Imaheng medikal na nagpapakita ng mga nerbiyos ng brachial plexus sa sanggol na may C5, C6, C7, C8 at T1. Nagpapakita rin ng mga rehiyon ng balikat, mga braso at itaas na bahagi ng katawan na apektado ng pinsala sa mga ugat ng nerbiyos sa isang pinsala habang nanganganak dahil sa shoulder dystocia.

Max Image Size: 1866 pixels wide by 1728 pixels high
Anatomiya ng Brachial Plexus sa Sanggol


 
Recent Comments
 

No comments have been posted.


 
Post a Comment