Working...
Welcome to Nucleus Catalog.
My Lightbox
 
Share
 


Use this feature to invite colleagues, clients, and associates to view this content item(s). Please supply your name and email address (for reply purposes) and the recipient's name and email address. To send the email, click the "Send" button. Fields marked with an asterisk are required. To return, click the "Cancel" button.
Anatomiya ng Brachial Plexus sa Sanggol
Anatomiya ng Brachial Plexus sa Sanggol
Imaheng medikal na nagpapakita ng mga nerbiyos ng brachial plexus sa sanggol na may C5, C6, C7, C8 at T1. Nagpapakita rin ng mga rehiyon ng balikat, mga braso at itaas na bahagi ng katawan na apektado ng pinsala sa mga ugat ng nerbiyos sa isang pinsala habang nanganganak dahil sa shoulder dystocia.
Primary Recipient 
Additional Recipient - 1 Remove
Additional Recipient - 2 Remove
Your Name and Email Address