Working...
Welcome to Nucleus Catalog.
My Lightbox
Item ID: exhR0035_tgl   Source ID: 2

Description: Ang imaheng medikal ay nagpapakita ng atay, apdo at biliary system na may tanda para sa lalaugan, apdo, tiyan, common bile duct, duodenum, lapay at maliit na bituka.

X

Ang imaheng medikal ay nagpapakita ng atay, apdo at biliary system na may tanda para sa lalaugan, apdo, tiyan, common bile duct, duodenum, lapay at maliit na bituka.

Max Image Size: 1984 pixels wide by 2444 pixels high
Anatomiya ng Atay, Apdo at Biliary System


 
Recent Comments
 

No comments have been posted.


 
Post a Comment