Working...
Welcome to Nucleus Catalog.
My Lightbox
Item ID: exh4866a_tgl   Source ID: 2

Description: Mga imaheng medikal kasama ang mga tanda para sa mga arterya ng bato at mga vein, mga ureter, pantog at urethra. Nagpapakita rin ng dugong may oxygen (mayaman sa oxygen) na dumadaloy papunta sa renal cortex, habang ang dugong deoxygenated (kulang sa oxygen) ay dumadaloy palabas. Pinalaking larawan nagpapakita ng nephron.

X

Mga imaheng medikal kasama ang mga tanda para sa mga arterya ng bato at mga vein, mga ureter, pantog at urethra. Nagpapakita rin ng dugong may oxygen (mayaman sa oxygen) na dumadaloy papunta sa renal cortex, habang ang dugong deoxygenated (kulang sa oxygen) ay dumadaloy palabas. Pinalaking larawan nagpapakita ng nephron.

Max Image Size: 1986 pixels wide by 2589 pixels high
Anatomiya at Pisyolohiya ng Bato


 
Recent Comments
 

No comments have been posted.


 
Post a Comment