Working...
Welcome to Nucleus Catalog.
My Lightbox
Item ID: exhR0017_tgl   Source ID: 2

Description: Imaheng medikal na nagpapakita ng lugar ng paningin, mga kasama, motor function, pansalita, pandinig, damdamin, pakiramdam, pang-amoy, naisulat na wika, balanse, equilibrium at tikas.

X

Imaheng medikal na nagpapakita ng lugar ng paningin, mga kasama, motor function, pansalita, pandinig, damdamin, pakiramdam, pang-amoy, naisulat na wika, balanse, equilibrium at tikas.

Max Image Size: 2679 pixels wide by 1884 pixels high
Anatomiya at Mga Gumaganang Bahagi ng Utak


 
Recent Comments
 

No comments have been posted.


 
Post a Comment