Working...
Welcome to Nucleus Catalog.
My Lightbox
Item ID: AQ00008_pol   Source ID: 2

Description: Rycina medyczna przedstawia ucho zewnętrzne, środkowe i wewnętrzne, kanał słuchowy, błonę bębenkową, nerw ślimakowy, kosteczki ucha wewnętrznego, w tym młoteczek, kowadełko i strzemiączko, kanały półkoliste i ślimak.

X

Rycina medyczna przedstawia ucho zewnętrzne, środkowe i wewnętrzne, kanał słuchowy, błonę bębenkową, nerw ślimakowy, kosteczki ucha wewnętrznego, w tym młoteczek, kowadełko i strzemiączko, kanały półkoliste i ślimak.

Max Image Size: 2408 pixels wide by 2080 pixels high
Anatomia ucha


 
Recent Comments
 

No comments have been posted.


 
Post a Comment