Working...
Welcome to Nucleus Catalog.
My Lightbox
Item ID: exhR0020_pol   Source ID: 2

Description: Rycina medyczna przedstawia staw kolanowy z rzepką, więzadłem krzyżowym przednim (ACL), więzadłem krzyżowym tylnym (PCL), łąkotką boczną, łąkotką przyśrodkową, kłykciami udowymi, więzadłem pobocznym przyśrodkowym (piszczelowym), więzadłem pobocznym bocznym (strzałkowym), kością strzałkową, kością udową i kością piszczelową.

X

Rycina medyczna przedstawia staw kolanowy z rzepką, więzadłem krzyżowym przednim (ACL), więzadłem krzyżowym tylnym (PCL), łąkotką boczną, łąkotką przyśrodkową, kłykciami udowymi, więzadłem pobocznym przyśrodkowym (piszczelowym), więzadłem pobocznym bocznym (strzałkowym), kością strzałkową, kością udową i kością piszczelową.

Max Image Size: 1972 pixels wide by 2580 pixels high
Anatomia stawu kolanowego


 
Recent Comments
 

No comments have been posted.


 
Post a Comment