Working...
Welcome to Nucleus Catalog.
My Lightbox
 
Share
 


Use this feature to invite colleagues, clients, and associates to view this content item(s). Please supply your name and email address (for reply purposes) and the recipient's name and email address. To send the email, click the "Send" button. Fields marked with an asterisk are required. To return, click the "Cancel" button.
Anatomia splotu barkowego u niemowlęcia
Anatomia splotu barkowego u niemowlęcia
Rysunek medyczny przedstawia nerwy splotu barkowego u niemowlęcia oraz kręgi C5, C6, C7 i T1. Przedstawia on także obszary barku, ramienia oraz górnej części klatki piersiowej z uszkodzeniem korzeni nerwów spowodowanym dystocją barkową w czasie porodu.
Primary Recipient 
Additional Recipient - 1 Remove
Additional Recipient - 2 Remove
Your Name and Email Address