Working...
Welcome to Nucleus Catalog.
My Lightbox
Item ID: exhR0037_pol   Source ID: 2

Description: Rycina medyczna kręgosłupa z zaznaczeniem rdzenia kręgowego, trzonu kręgów, dysków międzykręgowych, opony twardej. Rysunek przedstawia krzywizny kręgosłupa (szyjna, piersiowa, lędźwiowa, krzyżowa i ogonowa) wraz z kręgami szyjnymi i lędźwiowymi.

X

Rycina medyczna kręgosłupa z zaznaczeniem rdzenia kręgowego, trzonu kręgów, dysków międzykręgowych, opony twardej. Rysunek przedstawia krzywizny kręgosłupa (szyjna, piersiowa, lędźwiowa, krzyżowa i ogonowa) wraz z kręgami szyjnymi i lędźwiowymi.

Max Image Size: 2706 pixels wide by 1857 pixels high
Anatomia kręgosłupa


 
Recent Comments
 

No comments have been posted.


 
Post a Comment