Working...
Welcome to Nucleus Catalog.
My Lightbox
Item ID: exh4837b_pol   Source ID: 2

Description: Rycina medyczna anatomii kobiety z zaznaczeniem czaszki, mózgu, oka, tętnicy szyjnej wspólnej, żeber, płuc, serca, śledziony, przepony, wątroby, trzustki, nerek, kości miednicy, odbytnicy, kości udowej, rzepki, kości piszczelowej i kości strzałkowej.

X

Rycina medyczna anatomii kobiety z zaznaczeniem czaszki, mózgu, oka, tętnicy szyjnej wspólnej, żeber, płuc, serca, śledziony, przepony, wątroby, trzustki, nerek, kości miednicy, odbytnicy, kości udowej, rzepki, kości piszczelowej i kości strzałkowej.

Max Image Size: 1956 pixels wide by 2544 pixels high
Anatomia człowieka – widok z przodu


 
Recent Comments
 

No comments have been posted.


 
Post a Comment