Working...
Welcome to Nucleus Catalog.
My Lightbox
Item ID: exh4848_tgl   Source ID: 2

Description: Imaheng medikal nagpapakita ng lumulobong aortic aneurysm sa tiyan na dumurugo patungo sa espasyong retroperitoneal, pati ang huling yugto ng pagdurugo (hemorrhage) ng aneurysm na may dugo sa paligid ng kidney.

X

Imaheng medikal nagpapakita ng lumulobong aortic aneurysm sa tiyan na dumurugo patungo sa espasyong retroperitoneal, pati ang huling yugto ng pagdurugo (hemorrhage) ng aneurysm na may dugo sa paligid ng kidney.

Max Image Size: 1944 pixels wide by 2560 pixels high
Abdominal Aortic Aneurysm


 
Recent Comments
 

No comments have been posted.


 
Post a Comment