Working...
Welcome to Nucleus Catalog.
My Lightbox
Embryology - Labing-anim (16) na Linggong Fetus sa loob ng Matris
Item ID: DZ00046_tgl   Source ID: 2

Description: Imaheng medikal nagpapakita ng fetus (sanggol) sa matris sa ika-apat na buwan (ikalawang trimeter) ng pagbubuntis.

X

Imaheng medikal nagpapakita ng fetus (sanggol) sa matris sa ika-apat na buwan (ikalawang trimeter) ng pagbubuntis.

Max Image Size: 1267 pixels wide by 2520 pixels high


 
Recent Comments
 

No comments have been posted.


 
Post a Comment