Working...
Welcome to Nucleus Catalog.
My Lightbox
Anatomiya ng Cardiovascular System
Item ID: AL00080_tgl   Source ID: 2

Description: Imaheng medikal nagpapakita ng larawan ng lalaki na may puso, mga pangunahing arterya at vein, kabilang ang aorta.

X

Imaheng medikal nagpapakita ng larawan ng lalaki na may puso, mga pangunahing arterya at vein, kabilang ang aorta.

Max Image Size: 1377 pixels wide by 3240 pixels high


 
Recent Comments
 

No comments have been posted.


 
Post a Comment